Skip Navigation Links
História

Firma TZB Projekt má korene v roku 1992, keď odborný projektant p. Milan Bohata založil so svojim spolupracovníkom p. Vladimírom Chladoňom projekčný ateliér TZB Projekt zameraný na navrhovanie vykurovacích systémov, kotolní a plynofikácií budov občianskej vybavenosti i priemyselných stavieb.

V roku 1997 nastúpil do TZB Projektu vtedajší študent vysokej školy Miroslav Rešetár ako kreslič a postupne začal plniť pod vedením p. Milana Bohatu aj náročnejšie úlohy, orientované na samostatné uvažovanie, aby mohol absolvovať požiadavky odbornej praxe.

Od roku 2005 spolupracuje Ing. Miroslav Rešetár s dodávateľsko-projektovou organizáciou N-Projekt s.r.o., Poprad, kde sa zapája do procesu projektovej prípravy a realizácie výstavby priemyselných podnikov a iných náročnejších úloh, pri ktorých získava skúsenosti v obore investičnej výstavby.

Od roku 2007 je Ing. Miroslav Rešetár spolumajiteľom firmy TZB Projekt.

Od roku 2010 je Ing. Miroslav Rešetár členom Slovenskej komory stavebných inžinierov.


 
Skip Navigation LinksÚvod > História
Copyright © 2009 TZB Projekt - Created by RB Team